VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Thông tin chung

( 06-09-2016 - 02:12 PM ) - Lượt xem: 551

Thông tin chung

 

Diện tích khu đất: 41.000 m2.

 

Quy hoạch khu nhà ở: 214 căn.

 

Hạ tầng cây xanh và công trình công cộng chiếm 60%.

 

Vị trí

Vị trí

Vị trí

Tiện ích

Tiện ích

Tiện ích

Mặt bằng

Mặt bằng

Mặt bằng

Tiến độ

Tiến độ

Tiến độ

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Videoclip

Videoclip

Videoclip

Giao dịch

Giao dịch

Giao dịch

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd