Tổng thầu Thi công Xây dựng

Là dịch vụ toàn diện hỗ trợ khách hàng trọn gói về các hồ sơ về pháp lý, tư vấn thiết kế và hoàn thiện thi công. Đây là dịch vụ hết sức cần thiết với các chủ đầu tư mới, các chủ đầu tư nước ngoài chưa quen thuộc với thị trường Việt Nam.

Ưu điểm của dịch vụ

Quy trình triển khai dịch vụ

Thiết kế và Thi công xây dựng (D&B)

Là mô hình thầu Design & Build với sự kết hợp giữa thiết kế và thi công từ nhà thầu xây dựng và bàn giao khi đã hoàn thành. Giải pháp này rất phù hợp với các chủ đầu tư đã có kinh nghiệm, có thể tự xin giấy phép và cần một đơn vị nhà thầu uy tín để hỗ trợ.

Ưu điểm của dịch vụ

Quy trình triển khai dịch vụ

Cho thuê Thiết bị thi công

Là dịch vụ cho thuê đa dạng các thiết bị thi công với giá thành tiết kiệm, thiết bị đúng quy cách, quy chuẩn trong xây dựng. Giải pháp này rất phù hợp cho các nhà thầu mới chưa đầu tư đủ các thiết bị tiên tiến hoặc các chủ đầu tư kinh nghiệm có khả năng tự thi công nhưng còn thiếu thiết bị.

Ưu điểm của dịch vụ

Quy trình triển khai dịch vụ

Thiết kế, thi công, cho thuê đà giáo ván khuôn

Là dịch vụ thiết kế, thi công và cung cấp các loại đà giáo, ván khuôn với chi phí tiết kiệm, chất lượng tiêu chuẩn. Giải pháp này rất phù hợp cho các nhà thầu mới hoặc các chủ đầu tư kinh nghiệm có khả năng tự thi công nhưng cần hỗ trợ.

Ưu điểm của dịch vụ

Quy trình triển khai dịch vụ

Các dự án của chúng tôi

TIN TỨCXem thêm