VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Cho thuê thiết bị xây dựng ...

( 14-07-2015 - 08:57 PM ) - Lượt xem: 1721

Chuyên cung cấp, lắp đặt và cho thuê các thiết bị thi công trong xây dựng, ...

 

Dự án : Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

 

Gói thầu : Thuê thiết bị phục vụ thi công Cầu Km52+482,63, Cầu Km53+776,4, Cầu Km54+215,31 và 06 cọc khoan nhồi Cầu Km55+413,7. thuộc gói thầu XL15.

 

Thời gian thực hiện : tháng 3 - 2015

 
 

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd