VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Kinh doanh Vật liệu xây dựng ...

( 11-08-2015 - 10:36 AM ) - Lượt xem: 1362

Chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng (không sản xuât),...

 

Dự án : Xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

 

Gói thầu : Mua bán vật tư phục vụ thi công Cầu Km52+482,63, Cầu Km53+776,4, Cầu Km54+215,31 và 06 cọc khoan nhồi Cầu Km55+413,7.

 

Giá trị Hợp đồng : 9.105.432.000 đồng

 

Thời gian thực hiện : năm 2015

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd