Cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 91 và 91B

Địa điểm thi công

Quốc Lộ 91B

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2 năm

Thời gian triển khai

2015

Thời gian hoàn thành

2016

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 và Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang đã hợp tác thi công gói thầu XL11: Xây dựng mở rộng và tăng cường nền, mặt đường QL91B đoạn Km00+000- Km15+793 và hạng mục sữa chữa tăng cường Cầu 1,2,3 và lắp đặt khe co giãn với giá trị hợp đồng 24.485.000.000 đồng, thực hiện năm 2015 – 2016.