Cao ốc Bàu Sen

Địa điểm thi công

Vũng Tàu

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị (UDEC)

Quy mô dự án

Thời gian thi công

3

Thời gian triển khai

2010

Thời gian hoàn thành

2013

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 đã có dịp đồng hành hợp tác cùng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị(UDEC) thực hiện dự án Cao ốc Bàu Sen với giá trị hợp đồng lên đến 30.028.000.000 đồng cùng với thời gian thực hiện từ 2010 – 2013.