Cao tốc Cam Lộ – Túy Loan

Địa điểm thi công

La Sơn - Túy Loan

Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Đầu Tư Bt Cam Lộ - Túy Loan

Quy mô dự án

Thời gian thi công

4 năm

Thời gian triển khai

2014

Thời gian hoàn thành

2017

Vào năm 2014 – 2017, chủ đầu tư Công Ty TNHH Đầu Tư BT Cam Lộ – Túy Loan đã hợp tác cùng Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 thực hiện dự án Cao tốc Cam Lộ – Túy Loan (đoạn La Sơn – Túy Loan) với giá trị hợp đồng 76.000.000.000 đồng.