Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

Địa điểm thi công

Quốc lộ 51

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Phát Triển Đường Cao Tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) - IDICO

Quy mô dự án

Tổng chiều dài là 72,7km

Thời gian thi công

4 năm

Thời gian triển khai

2010

Thời gian hoàn thành

2013

Công trình sở hữu chiều dài tuyến 72,7km. Với mặt cắt ngang đoạn thông thường rộng 32,9m gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách giữa và dải an toàn, lề đất. Mặt cắt ngang đoạn qua thành phố Biên Hòa rộng 39,3m gồm: 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách giữa và dải an toàn, hè đường. Mặt cắt ngang từ Bà Rịa đến Vũng Tàu rộng 22,5m gồm 3 làn xe cơ giới và lề đất.

Tại dự án này, Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 và Công ty Cổ phần Phát Triển Đường Cao Tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) – IDICO là chủ đầu tư thực hiện dự án tổng giá trị gói thầu 76.021.000.000 đồng cùng thời gian thực hiện trong 3 năm 2010 – 2013.