Dự án Khu Biệt thự Vườn Cau

Địa điểm thi công

Bình Dương

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần TM và DL Bình Dương (TBS Group)

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2 năm

Thời gian triển khai

2021

Thời gian hoàn thành

2022

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 và Công ty Cổ phần TM và DL Bình Dương (TBS Group) đã đặt nền móng hợp tác đầu tiên thi công 2 cầu bắc qua sông thuộc dự án KBT Vườn Cau (Hồ Gươm Xanh) tại Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương với giá trị hợp đồng 38.000.000.000 đồng, thực hiện năm 2021 – 2022.