Khu Công nghiệp Phú Mỹ II

Địa điểm thi công

Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị Và KCN IDICO

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2 năm

Thời gian triển khai

2019

Thời gian hoàn thành

2020

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 và Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị Và KCN IDICO đã đặt nền móng hợp tác đầu tiên thi công hệ thống hạ tầng khu công nghiệp gồm: Đường bộ, Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải. Giá trị quyết toán hợp đồng lên đến 28.830.000.000 đồng, thực hiện trong thời gian từ năm 2019 – 2020.