Khu đô thị WaterPoint

Địa điểm thi công

Bến Lức - Long An

Chủ đầu tư

Công ty CPĐT XD NEWTECONS

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2 năm

Thời gian triển khai

2019

Thời gian hoàn thành

2020

Đồng hành cùng chủ Thầu chính Công ty CPĐT XD NEWTECONS, Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 đã xuất sắc hoàn thành dự án bao gồm thi công hệ thống hạ tầng khu đô thị gồm: Đường bộ, Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải và Thi công Kè kênh. Giá trị quyết toán hợp đồng lên đến 90.835.000.000 đồng thực hiện trong năm 2019 – 2020.