Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2

Địa điểm thi công

Cà Mau

Chủ đầu tư

Tập đoàn dầu khí Việt Nam(PVN)

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2 năm

Thời gian triển khai

2006

Thời gian hoàn thành

2008

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 đã có dịp đồng hành hợp tác cùng chủ đầu tư Tập đoàn dầu khí Việt Nam(PVN) thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2. Giá trị hợp đồng lên đến 34.200.000.000 đồng cùng với thời gian thực hiện từ 2006 – 2008.