Nhà máy xi măng Bình Phước

Địa điểm thi công

Bình Phước

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1

Quy mô dự án

Thời gian thi công

3 năm

Thời gian triển khai

2008

Thời gian hoàn thành

2010

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 (Thành lập từ năm 1964, là thương hiệu luôn đồng hành cùng người xây dựng Việt Nam. Các sản phẩm mang biểu tượng Kỳ Lân Xanh nổi tiếng có mặt tại hầu hết các công trình dân dụng và công nghiệp trên khắp miền Nam) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 thực hiện dự án nhà máy xi măng Bình Phước mang giá trị quyết toán 102.788.000.000 đồng được thực hiện từ năm 2008 – 2010.