Khu Căn hộ cao Tầng Anh Tuấn

Địa điểm thi công

Quận 7- TP.HCM

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà Anh Tuấn

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2

Thời gian triển khai

2011

Thời gian hoàn thành

2012

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 đã có dịp đồng hành hợp tác cùng chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà Anh Tuấn thực hiện dự án Khu Căn hộ Cao Tầng Anh Tuấn với giá trị hợp đồng lên đến 42.000.000.000 đồng cùng với thời gian thực hiện từ 2011 – 2012.