Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Địa điểm thi công

Nghi Sơn - Thanh Hóa

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Quy mô dự án

Thời gian thi công

3

Thời gian triển khai

2014

Thời gian hoàn thành

2016

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 đã có dịp đồng hành cùng Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với giá trị hợp đồng lên đến 88.000.000.000 đồng cùng với thời gian thực hiện từ 2014 – 2016.