Xây dựng Quốc lộ 1- Đoạn tránh Biên Hòa

Địa điểm thi công

Quốc lộ 1- Biên Hòa

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Quy mô dự án

Thời gian thi công

2 năm

Thời gian triển khai

2011

Thời gian hoàn thành

2013

Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 và Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận đã hợp tác thi công gói thầu XL05( Xây dựng cầu vượt đường sắt) thuộc dự án: Xây dựng Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa với giá trị hợp đồng 53.436.000.000 đồng, thực hiện năm 2011 – 2013.