VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9
  • HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI LÀM VIỆC ĐÓ THAY BẠN
  • LUÔN CÓ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG KỊP THỜI
  • Trách nhiệm của chúng tôi
    Our Responsibility
  • KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI THÊM NHỮNG ĐIỀU MỚI
  • MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TỐT NHẤT
  • LUÔN TỰ HÀO LÀ NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP
    WE ARE ALWAYS PROUD TO BE A PROFESSIONAL CONSTRUCTOR
Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14-9  

 

 Tiền thân là Xí nghiệp Thi công cơ giới trực thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng số 14 (CC14) – Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), được cổ phần hóa vào ngày 08 tháng 08 năm 2007 ......

Xem thêm

Hình Ảnh

Loading...

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd