VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

 

Địa chỉ       : Số 9, Đường Số 32, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại : (028) 373 11504         Fax : (028) 373 10476

Mã số thuế : 0305123239

Email           : congty@149jsc.com

Website      : www.149jsc.com

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd