VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Hầm chui nút giao Tam Hiệp.

( 10-12-2015 - 02:40 PM ) - Lượt xem: 2094

Gói thầu: Xây dựng hầm chui nút giao Tam Hiệp.

Chủ đầu tư : TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MTV (CC1)

 

Giá trị quyết toán : 57.683.773.200 đồng

 

Thời gian thực hiện : năm 2014

 

 

 

 

 

 

Hầm chui ngã tư Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hầm chui ngã tư Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Gói thầu số 14 (Xây lắp): Giai đoạn 1 (Xây dựng phần đường, thoát nước); Giai đoạn 2 ( Xây dựng phần hầm, xây...

Hầm chui K1, nhánh N1, N2, N3 & N4.

Hầm chui K1, nhánh N1, N2, N3 & N4.

Mỹ Phước - Tân Vạn, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hầm chui nút giao Vũng Tàu.

Hầm chui nút giao Vũng Tàu.

Gói thầu XL.03: Xây dựng hầm chui nút giao Vũng Tàu

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd