VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Dự án : Đầu tư Xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

( 10-12-2015 - 02:43 PM ) - Lượt xem: 1541

Gói thầu : XL51 - 17 : - Cầu Suối Cả (Km28+750 - Km28+960) - Cầu Ngọc Hà (Km43+240 - Km43+392.49) - Cầu Phước Hòa Km48+943.4 - Km49+072.56) - Cầu Hội Bài (Km54+520 - Km54+620)

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC BIÊN HÒA – VŨNG TÀU (BVEC)

 

Giá trị Hợp đồng : 76.021.000.000 đồng

 

Thời gian thực hiện : năm 2010 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd