VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9

Dự án : Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 - Đoạn Km14+000 - Km50+889

( 10-12-2015 - 03:01 PM ) - Lượt xem: 2070

Gói thầu : Sửa chữa 9 Cầu trên Quốc lộ 91 thuộc quận Ô Môn và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

 

 

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC LỘ 91 CẦN THƠ – AN GIANG

 

Giá trị Hợp đồng : 34.200.000.000 đồng

 

Thời gian thực hiện : năm 2015 - 2016

 

CẦU TẮC ÔNG THỤC

 

 

 

 

 

 

CẦU ÔNG TÀNH

 

 

 

 

 

 

CẦU Ô MÔN

 

 

 

 

CẦU BÁNH TÉT

 

 

 

 

 

 

CẦU THƠM RƠM

 

 

 

 

 

CẦU CẦN THƠ BÉ

 

 

 

 

 

CẦU CÁI NGẢI

 

 

 

 

 

CẦU BÀNG LĂNG

 

 

 

 

 

CẦU TRẠI MAI

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd