VI   ENG   Call  Call us now 028 373 11504  Follow   Facebook Youtube
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 14 - 9
Dự án : Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

Dự án : Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

Gói thầu: Thi công xây dựng Zone 1&2:

Dự án : Cao ốc Bàu Sen

Dự án : Cao ốc Bàu Sen

Gói thầu : Phần khung Bê tông cốt thép

Dự án : Nhà máy xi măng Bình Phước

Dự án : Nhà máy xi măng Bình Phước

Gói thầu : Dây truyền sản xuất clinker

Dự án : Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 & 2

Dự án : Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 & 2

Gói thầu số 4 : các công tác Bê tông và công tác Đất

Dự án : Khu Căn hộ Cao Tầng Anh Tuấn

Dự án : Khu Căn hộ Cao Tầng Anh Tuấn

Gói thầu : Phần khung Bê tông cốt thép

Dự án : Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP. Biên Hòa.

Dự án : Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP. Biên Hòa.

Gói thầu : Móng cổng trạm, mặt đường trạm và nhà điều hành trạm thu phí

Copyright © 2015 14-9 JSC. All rights reserve. Designed by NINA Co.,Ltd